సైమన్ మరియు పీటర్ యొక్క సువార్త: యేసు సిలువ వేయబడాలని కోరుకున్నాడు

14575x 12. 06. 2019 X రీడర్

పీటర్ సువార్తలో, రోమీయులు ఆశ్చర్యకరంగా సానుభూతిపరుస్తున్నారని చెప్తాడు, మరియు యేసు శిలువపై అన్నింటికీ ఇబ్బంది పడలేదు. ఆచరణలో ఉన్న వివరణతో పోల్చినప్పుడు అతి తీవ్రమైన తేడా ఏమిటంటే, ఈ సంఘటన యొక్క ప్రత్యక్ష సాక్షి పునరుజ్జీవం యొక్క ప్రక్రియ యొక్క విధానమును వివరిస్తుంది.

అతని వ్యాఖ్యానం ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న అన్ని బైబిళ్లు మాత్రమే ఫలితాన్ని మాత్రమే కాకుండా మాట్లాడతాయి. కాబట్టి అధికారిక సంస్కరణ ఇలా చెప్పింది: సమాధి ఖాళీగా ఉంది, కానీ వారు ఈవెంట్ను కూడా పేర్కొనలేరు.

పీటర్ యొక్క కథనం 3 తో ప్రారంభమవుతుంది. రోమన్ సైనికులు పడిపోయిన మెస్సీయ సమాధిని కావలిసినప్పుడు యేసు మరణి 0 చిన ఉదయం.

సమాధి తెరిచింది, సైనికులు దీనిని చూశారు, ఎందుకంటే వారు ఆమెను కాపలా కాసేవారు. వారు చూసినదానిని వివరి 0 చడానికి ప్రయత్ని 0 చినప్పుడు, ముగ్గురు మనుష్యులు సమాధి ను 0 డి బయటికి వచ్చారు.

ఇద్దరు పురుషులు మధ్యలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నారు. బహుశా యేసు. అప్పుడు లోతైన గొంతు వచ్చింది:

  • వారు బోధించారు. నిద్రిస్తున్నవారికి మీరు బోధిస్తారా?
  • అవును

పునరుత్థానం ముగుస్తుంది, ప్రత్యక్షంగా సాక్షులు మూడు మేఘాలు ఎలా కాంతి మేఘం వంటి (ఆడంబరం) వంటి పైకెత్తడం గమనించి. సువార్త ఈ భావంలో ఒక వాక్యంతో ముగుస్తుంది:

ఇది ప్రత్యక్ష సాక్షి అయిన సిమోన్ పేతురు సాక్ష్యమే.

టెక్స్ట్ యొక్క వయస్సు పూర్తిగా ఖచ్చితంగా కాదు. అధికారిక డేటింగ్ XX లోకి వస్తుంది. శతాబ్దం AD. పీటర్ యొక్క రచనను సూచించే గ్రంధాల యొక్క ఇతర శకలాలు ఉన్నాయి. ఏదేమైనప్పటికీ, వారి వయస్సు క్రీ.పూ., 11 వరకు నిర్ణయించబడుతుంది, కాబట్టి దాని ప్రత్యక్ష రచన అసాధ్యం అనిపిస్తుంది.

లో, టెక్స్ట్, ఇది జుడాస్ సువార్త సూచిస్తారు, ప్రచురించబడింది. ఇది అధికారికంగా గుర్తించదగిన వచనం కాదు ఎందుకంటే ఇది రోమన్లను తీసుకొచ్చేందుకు యేసు ద్వారా జుడాస్ను తెలియజేయిందని చెప్పే గద్యాలై ఉంది. యేసు అపొస్తలులందరిలో అత్యద్భుతమైనవాడని యేసు చెప్పుకున్నాడు, ఎందుకంటే అతడు జ్ఞానోదయం కలిగి ఉన్నాడు. యేసు యొక్క సారాంశాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న ఏకైక వ్యక్తి జుడాస్.

జుడాస్లో ఉన్న యేసు సువార్తలో జుడాస్ తన భౌతిక శరీరాన్ని మాత్రమే రోమన్లకు ఇస్తాడు. అతను శిలువ నుండి పారిపోయి, ఆత్మ యొక్క రాజ్యానికి తిరిగి వస్తాడు. వాటిలో కొన్ని వచన జ్ఞాన మూలాలను కలిగి ఉన్నాయని భావిస్తారు. పాపైరస్ వయస్సు ప్రకారం, ఈ పత్రం సుమారు క్రీ.పూ. సుమారుగా సుమారుగా క్రీ.పూ. ఇది జుడాస్ యొక్క ప్రత్యక్ష సాక్షి కాదు.

రెండు చారిత్రాత్మక సంఘటనలు ఎలా అర్థం చేసుకోవాలో అనేదానికీ, ఇప్పటికీ ఒక సైద్ధాంతిక వైరుధ్యం ఉన్న రెండు పాఠాల నుండి స్పష్టంగా ఉంది. బైబిల్ యొక్క ప్రస్తుత రూపాన్ని క్రీస్తు చక్రవర్తి కాన్స్టాంటైన్ XXI లో నికోయి కౌన్సిల్ వద్ద ఆమోదించబడిన గ్రంథాల సంకలనం. అందువల్ల ఇది సమయానుకూలమైన ఒక రాజకీయ సరైన పాఠం.

బైబిల్ మీద మీ అభిప్రాయం

ఫలితాలను వీక్షించండి

అప్లోడ్ చేస్తోంది ... అప్లోడ్ చేస్తోంది ...

YouTube లైవ్ స్ట్రీమింగ్ 12.6.2019 20: 30

మేము మిమ్మల్ని ప్రత్యక్ష ప్రసారానికి ఆహ్వానిస్తున్నాము. యేసు స్వభావం గురించి చారిత్రక, తాత్విక మరియు వేదాంత చర్చలు ఉన్నాయి. నిజమైన పాత్ర ఒక చారిత్రక వ్యక్తి కాదా, లేదా ఒక కల్పిత పాత్రకు కారణమైన కథల శ్రేణితో కూడిన చారిత్రక పురాణం కాదా…

సారూప్య కథనాలు

ఒక వ్యాఖ్యను వ్రాయడానికి