జెన్ వైట్ లేదా XWX ద్వారా ఏడు ట్రెండ్లు మాకు జరుపుతున్నారు

4817x 24. 01. 2013 X రీడర్

జస్ట్ క్రిస్మస్ సెలవులు ముందు, Jan ఈ సంవత్సరం మాకు జరుపుతున్నారు ఆ సమీప భవిష్యత్తులో ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రివ్యూ పోస్ట్ చేసింది: ఏడు ట్రెండ్లులో.

నేను మరింత ప్రశ్నలను పొందుతున్నాను, ఏమి జరగబోతోంది? ఇది ఉండాలి ప్రపంచం చివరలో మరియు ఏమీ జరగకపోతే? ప్రతిదీ లేదా ఏమీ - సాధారణంగా, రెండు అందంగా నలుపు మరియు తెలుపు వీక్షణలు ఉన్నాయి.

వ్యక్తిగతంగా, నేను అనుకుంటున్నాను (మరియు జాన్ యొక్క వ్యాసం ఈ souzním), ఇది ప్రధానంగా ప్రపంచ చూచి యొక్క నమూనాలు ఒక మార్పు. అలాంటి సహజ అంశాలలో ప్రపంచ విపత్తు కన్నా, ప్రజల ఆలోచనలో నాటకీయ మార్పు ఉండవచ్చని ఆశిస్తుంది. మేము పరిస్థితులలో అలా చేయాలని నిర్ధారిస్తాము. ఇప్పటివరకు ఎవరూ పునరుద్ధరించే ఒక పాత కంప్యూటరు వలె తానే పని చేసాడు.

సారూప్య కథనాలు

సమాధానం ఇవ్వూ