«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: సెరిస్

నేను పిలిచిన దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను! ప్లూటో మళ్లీ గ్రహం అవుతుందా?

నేను గ్రహం కూడా వారు మళ్లీ గోకడం, ఇవ్వాలని మరియు వారు ఇష్టం లేదా అయిష్టంగా ఏమి చేర్చండి ఇది ఎంచుకొన్న జాబితాలు సృష్టించే మానవులు కొన్ని కంటే ఎక్కువ జ్ఞానాన్ని కలిగి అనుకుంటున్నాను. నేను పిలిచిన దాన్ని జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను! ప్లూటో మళ్లీ గ్రహం అవుతుందా? జాబితాలో ఉన్న ప్లూటోను నడిపించిన కొంతమంది ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు ఉన్నారు. యురేకా! ప్రసిద్ధ ...

మిస్టీరియస్ లైట్లు మరియు పిరమిడ్-ఆకారంలో ఉన్న పర్వత సెరెస్ గ్రహం మీద

సెరిస్ గ్రహం మీద మార్స్ మరియు జూపిటర్ మధ్య, డాన్ ఒక మర్మమైన మండే ప్రాంతం కనుగొన్నాడు. ఇతర చిత్రాలు ఒక పెద్ద పిరమిడ్-ఆకారపు పర్వత మాదిరిగానే కనిపిస్తాయి. మరియు సెరెస్ టెక్టోనిక్ ప్లేట్లను కదల్చడం లేదని మీరు భావించినప్పుడు, అలాంటి వస్తువు ఉండకూడదు. "ఈ ప్రదేశం పూర్తిగా మా మొత్తం బృందాన్ని ఆశ్చర్యపరిచింది ...

సెరెస్: మరగుజ్జు గ్రహం మీద మిస్టీరియస్ మచ్చలు

డాన్ ప్రోబ్ అనేది విపరీతమైన గ్రహం సెరెస్కు సమీపంలో ఉంది. ఇటీవల నెలల్లో తన ప్రయాణ సమయంలో అతను హబుల్ కంటే పదునైనది చిత్రాలతో తయారు చేయబడింది. కానీ తాజా చిత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మేము కనుగొన్న జీవితం సముద్రాలు bujnujúcim, కానీ రెండు చాలా స్పష్టంగా పాయింట్లు ఎక్కువ పరావర్తనం చెందే (సూర్యకాంతి పరావర్తనం). ఫిబ్రవరి 17 న జరిగినది ...