«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్: డారైల్ అంక

బషర్: యూరప్ ఫర్ మెసేజ్

మీడియా డెరిల్ అంక ద్వారా బషర్ అనే వ్యక్తి యొక్క ప్రశ్నలు మరియు జవాబులు.

ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ విదేశీయుడు ప్రేగ్లో ఒక ఉపన్యాసం ఉంది (2.

3. భాగం సిరీస్: అత్యంత భయంకరమైన విదేశీయుడు బషర్. ఇప్పటివరకు విడుదల చేయబడింది.
నిజానికి డారిల్ అంకా ఎవరు? బారర్ అని పిలవబడే ప్రకాశవంతమైన భూలోకేతర గ్రహాంతర సంపర్కతో డారైల్ను మధ్యవర్తిత్వం చేస్తుంది. భవిష్యత్ గ్రహించిన సమయ హోరిజోన్లో సమాంతర రియాలిటీలో ఉన్న గ్రేస్ ఎస్సస్సానీ నుండి బషర్ను డారైల్ వర్ణించాడు. బషర్ మోనోలాగ్లు మరియు ఇంటర్వ్యూలతో ఇంటర్వ్యూలు ఆధ్యాత్మికత, గ్రహాల అభివృద్ధి, పవిత్ర జ్యామితి, మెటాఫిజిక్స్ వంటి అంశాలని విస్తృత పరచాయి ...

ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ విదేశీయుడు ప్రేగ్లో ఒక ఉపన్యాసం ఉంది (1.

2. భాగం సిరీస్: అత్యంత భయంకరమైన విదేశీయుడు బషర్. ఇప్పటివరకు విడుదల చేయబడింది.
శనివారం, డార్రిల్ అంక, అత్యంత ముఖ్యమైన ప్రసార మాధ్యమం, ఒక ఉపన్యాసం జరిగింది. డారైల్ అంక బషార్ అని పిలువబడే భూలోకేతితో సంబంధం కలిగి ఉంది. (మేము మీ సందర్శన గురించి మీకు తెలియచేసాము: ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రముఖ విదేశీయుడు ప్రేగ్ లో నిన్న వచ్చారు.) 9 గంటల ముందు జొఫిన్ ప్యాలెస్ ప్రవేశించే ముందు సుదీర్ఘ క్యూ నొక్కినప్పటికీ, ...

ప్రపంచంలోని అత్యంత ప్రసిద్ధ విదేశీయుడు ప్రేగ్ వద్దకు వచ్చారు

1. భాగం సిరీస్: అత్యంత భయంకరమైన విదేశీయుడు బషర్. ఇప్పటివరకు విడుదల చేయబడింది.
ఇది వెర్రి ధ్వనులు, కానీ అది నిజం. చెక్ రిపబ్లిక్ యొక్క రాజధాని లో బషర్ అనే బహుమితీయ జీవి, ప్రపంచంలో అత్యంత ప్రసిద్ధ విదేశీయుడు. అతను అమెరికన్ చిత్ర నిర్మాత Darryl Anka ద్వారా మానవజాతితో సంభాషించడం ద్వారా ప్రపంచ వ్యాప్త కీర్తిని సంపాదించాడు. బషార్ ఇతర విషయాలతోపాటు, కనుగొనడంలో అనుకుంటాడు ...