«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: ఈక్వడార్

ప్రపంచం యొక్క వ్యతిరేక ముగింపు నుండి రెండు ఉపశమనాలు

ఫోటో లో మీరు దీని గురించి అతను అదే జీవి వర్ణిస్తాయి గొప్ప నిశ్చయంగా చెప్పగలను రెండు రిలీఫ్, ఒక పోలిక చూడగలరు. మొత్తం విషయం హాల్మార్క్ రహస్య ఎడమ భాగం ఈక్వెడార్ (దక్షిణ అమెరికా, మరియు మెసపటోమియా హక్కును (ఆఫ్రికా మరియు ఆసియా మధ్య సరిహద్దు నుండి వస్తుంది వాస్తవం) ఇస్తుంది. డేవిడ్ విల్కాక్ ఆయతుల కుడి చేతిలో ఉంచిన ప్రకారం (ఏదో) పైన్ కోన్, ఇది ...