«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: జార్జ్ నూరే

దక్షిణ ఆఫ్రికా నుండి 100 000 సంవత్సరాల శిధిలాలు

దక్షిణాఫ్రికా చరిత్ర ప్రపంచంలోని అత్యంత ఆసక్తికరమైన కధలలో ఒకటి, ఇంకా వ్రాయబడలేదు. వేలాది స 0 వత్సరాలుగా ఆమెకు ఆఫ్రికన్ శమన్లు, సీక్రెట్స్ యొక్క సాంప్రదాయ రక్షకులు కత్తిరించారు. కానీ పురాతన ప్రతిదీ రాంచ్ క్యాలెండర్ యొక్క ప్రమాదవశాత్తు మరియు చాలా సంతోషంగా డిస్కవరీ కారణంగా మార్చబడింది ప్రతిదీ లో. క్యాలెండర్ను కనుగొన్న సంఘటనల ఫలితంగా చైన్ రియాక్షన్ ఏర్పడింది ...

వికిలీక్స్: ఎడ్గార్ మిత్చేల్ అండ్ జాన్ పోడెస్టా ఆన్ UFO (1.): సాక్ష్యం యొక్క సాక్ష్యం

రెబెక్కా H. రైట్: నేను ఇటీవల గియా కోసం తన బియాండ్ నమ్మకం కోసం ఒక విభాగం చేయడానికి జార్జ్ నోయరిని అడిగారు. క్వాంట్రెక్ యొక్క లాభాపేక్షలేని సున్నా పాయింట్ ఎనర్జీ సంస్థతో నేను పని చేసిన ఐదు సంవత్సరాల్లో నా ముఖాముఖిలో ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. మేము ఇన్స్టిట్యూట్లో నా ప్రస్తుత ఉద్యోగాన్ని చర్చించాము ...