«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: Io

సెరెస్: మరగుజ్జు గ్రహం మీద మిస్టీరియస్ మచ్చలు

డాన్ ప్రోబ్ అనేది విపరీతమైన గ్రహం సెరెస్కు సమీపంలో ఉంది. ఇటీవల నెలల్లో తన ప్రయాణ సమయంలో అతను హబుల్ కంటే పదునైనది చిత్రాలతో తయారు చేయబడింది. కానీ తాజా చిత్రం అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. మేము కనుగొన్న జీవితం సముద్రాలు bujnujúcim, కానీ రెండు చాలా స్పష్టంగా పాయింట్లు ఎక్కువ పరావర్తనం చెందే (సూర్యకాంతి పరావర్తనం). ఫిబ్రవరి 17 న జరిగినది ...