«« »»

ట్యాగ్ ఆర్కైవ్స్: జాన్ హనిజ్డిల్

న్యూ గూడు MUDr. ఆమె నివసించలేదు

మానసికత, చెక్ రాజకీయాలు మరియు ఐరోపాకు శరణార్థులు గురించి దర్శకుడు ఇగోర్ చౌన్తో సంపూర్ణ వైద్యుడు యొక్క ప్రసిద్ధ డాక్టర్ ఇంటర్వ్యూ. మరియు తన కొత్త ప్రైవేట్ ఆచరణలో, ఆరోగ్యకరమైన ఆరోగ్యం యొక్క గైడెడ్ టూర్. ...