రాక్షసులను

అనేక దేశాలలో పురాణాల్లో, కానీ చారిత్రక పత్రాలు మరియు పురాతత్వ మా సుదూర గతంలో వారు వారి పరిమాణం మరియు బలం అంశాలను మించిపోయాయి మానవరూప జీవులు యొక్క ఉనికి ఉన్నట్లు సూచనప్రాయంగా తెలిసింది.

ప్రపంచమతం ప్రభావితమైన క్రైస్తవ మతం గోలియత్ యొక్క ప్రముఖ వ్యక్తి. కానీ కూడా పెద్ద జీవులు ఉన్నాయి సంకేతాలు ఉన్నాయి.

స్మిత్సోనియన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ 19 చివరలో జాగ్రత్త తీసుకుంది. పురాతన నాగరికత ప్రస్తుత ఉత్తర అమెరికాలో నివసించిన పొడవైన జీవుల యొక్క 3 మీటర్ల కంటే తెలియని నాగరికత యొక్క అస్థిపంజర అవశేషాలను శతాబ్దపు సామూహిక వినాశనం.

ఎవరైనా మాకు నిజం తెలుసు కోరుకోలేదు ఉంటే ...