మానవజాతి యొక్క జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోయింది

మానవ సమాజం దాని పురాతన చరిత్ర జ్ఞాపకశక్తి కోల్పోతుంది. విధిని నిర్వహించడం ద్వారా మేము మా మూలాల నుండి తొలగించాము మరియు మన గతం యొక్క కాల్పనిక వెర్షన్ను మాకు అందించింది.

వారి గత తెలియదు వారికి కష్టంగా వారి ప్రస్తుత క్షణం మరియు వారి భవిష్యత్తు సృష్టించడానికి. అతను తన పూర్వీకులతో బలమైన బంధాన్ని కలిగి లేడు. తెలుసుకోవడానికి మార్గం లేదు.

మేము గత చూడాల్సి లేదా చివరకు సమయం అంతటా వివిధ సందేశాలను వెనుక వైదొలిగిన మా పురాతన పూర్వీకులు, మంచి అర్థం తెలుసుకోవడానికి తెలుసుకోవడానికి అవసరం.

మేము ఈ సమాచారాన్ని ఎలా నిర్వహించాలో మాకు తెలియజేస్తుంది. మనం ముందు ఇక్కడ ఉన్నవారికి మనం ఏకైక మరియు సంపూర్ణమైనవి కాదని ఒప్పుకోవడం ఎంతగానో మనం ఎంతగానో అంగీకరిస్తాము ...